Diensten

In 2007 heb ik ‘Marij Vulto Onderzoek & Advies’ opgericht. Dit is een bureau voor (toekomst)onderzoek, publicaties en advies ter ondersteuning van visieontwikkeling en strategiebepaling in zorg en welzijn. Met als vertrekpunt de vragen en competenties van cliënten en hulpverleners denk ik – samen met u – na over voorwaarden, keuzes en dilemma’s in organisaties en beleid. Goede voorbeelden vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron.
Ook schrijf ik van veelsoortige bijeenkomsten verslagen met bezieling. Kijkend vanuit het geheel verbind ik verschillende perspectieven. Zo genereert mijn verwoording van de gevoerde dialoog nieuwe kennis en inzichten.

Kwaliteiten

Marij Vulto Onderzoek & Advies kijkt vooruit, verheldert en verbindt.
Opdrachtgevers en samenwerkingspartners krijgen de beschikking over kwaliteiten als een scherp analytisch vermogen, snelle toegang tot relevante literatuur en heldere communicatie in woord en geschrift. Door mensen, ideeën en visies met elkaar te verbinden ontvouwt zich een nieuwe toekomst.