Actueel

 1. De toekomst van de psychiatrie

  2 maart 2015

  Op 21 november 2014 vond in de Burgers Zoo in Arnhem het D!SCURA-congres ‘De toekomst van de psychiatrie’ plaats. In een achttal presentaties kwamen eerst de Wat-vragen aan de orde, daarna werd een antwoord gezocht op het Hoe. Voor de congresdeelnemers schreef ik een uitgebreid verslag, dat ik later voor de Discura-website heb samengevat in de column ‘Op safari door de toekomst van de psychiatrie’.


 2. LASA Afscheidssymposium Dorly Deeg

  In de Longitudal Aging Study Amsterdam (LASA) van het VUmc worden al meer dan 20 jaar gegevens verzameld over het lichamelijk en geestelijk welbevinden en het sociale netwerk van ouderen en de onderlinge samenhang tussen deze factoren. Met deze langlopende studie kan LASA belangrijke trends in het leven van ouderen zichtbaar maken en relevante gegevens aanleveren voor allerlei ander onderzoek en voor het ouderenbeleid. Prof. Dr. Dorly Deeg is de wetenschappelijk directeur van dit omvangrijke project, maar zij zal in juni 2015 afscheid nemen. Ter gelegenheid van dit afscheid wordt een symposium voorbereid. Ik heb de voorbereidingscommissie bijgestaan bij het verhelderen van de gedachten over inhoud en vorm van het afscheidssymposium.


 3. Generatief leiderschap en lokaal bestuur

  13 november 2014

  Wat kan in tijden van transities het concept van Generatief Leiderschap voor het lokaal bestuur betekenen? Dat was het thema van een eerste ontmoeting tussen (oud)wethouders en professionals in het Centre for Generative Leadership in Utrecht op 17 september jongstleden. In de beweging van een partijdemocratie naar een doedemocratie en met de op handen zijnde drie grote decentralisaties zijn velen op zoek naar nieuwe vormen van lokaal bestuur, met een betere samenwerking tussen gemeentebestuur, gemeenteraad, ambtenaren en burgers. Generatief Leiderschap biedt hiervoor waardevolle aanknopingspunten. Samen met Jan Bouwens en Ivo Callens bereid ik een serie ontmoetingen voor. Als achtergrondinformatie voor de bijeenkomsten schrijven we een artikel dat later – in bewerkte vorm – ook elders wordt gepubliceerd. Het eerste artikel verscheen onder de titel ‘Dieper inzicht in het systeem’ in het novembernummer van Public Mission (PM).
  Voor 2015 bereiden we drie kleinschalige ontmoetingen voor met als thema ‘Vernieuwing van de lokale democratie’.


 4. Bestuurlijke bemoeizorg in een Joodse GGZ-organisatie

  Ter ondersteuning van de zoektocht naar een nieuwe bestuurder van de Joodse GGZ-organisatie Sinai maakte ik samen met Wouter Albersen, directeur van Van der Hoef & partners, een interview.
  1 juli 2014 fuseerde het kleine Sinai Centrum (locaties in Amstelveen en Amersfoort) met het veel grotere Arkin, een GGZ-instelling met acht BV’s in Amsterdam en omstreken. Wat betekent de fusie voor de Joodse identiteit van Sinai en voor de ambitie om een topklinisch centrum voor psychotraumazorg te worden? Hoe kijkt vertrekkend bestuurder Henrie Henselmans terug op de vier jaar dat hij bestuurder was en op de veranderingen die hij heeft bewerkstelligd? En wat vindt toezichthouder Sef van Ments van de bestuursstijl van Henselmans en de toekomstperspectieven voor Sinai?


 5. Lokale kracht: voorbij het applaus

  25 maart 2014

  Op 30 januari 2014 organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ een studiebijeenkomst met als thema ‘Lokale kracht: Voorbij het applaus’. Zo’n negentig mensen uit de praktijk, het beleid en de wetenschap wilden kritisch meedenken hoe de overal opkomende burgerinitiatieven – in de zorg en in andere maatschappelijke sectoren – kunnen worden verduurzaamd. Wat zijn de succes- en risicofactoren? Het is tijd voor reflectie op de beweging van lokale kracht! Van deze boeiende en leerzame bijeenkomst maakte ik een uitgebreid verslag voor de deelnemers en een beknopt verslag voor de website van het KCWZ.
  19 maart jl. bezocht ik het congres ‘Lokale kracht: the next step’ waar een grote diversiteit van burgerinitiatieven zich presenteerde en verschillende sprekers de bezoekers stimuleerden hun constructief kritische blik verder te ontwikkelen. Op dit moment onderzoek ik hoe ik mijn onderzoek- en schrijftalent kan inzetten om de ontwikkeling van burgerinitiatieven in Wonen, Welzijn en Zorg te ondersteunen.