Back to the future op Toekomstforum

3 november 2010

Op 14 oktober 2010 organiseerde STG/Health Management Forum een groot toekomstevenement over Moedig leiderschap. Onder het motto ‘Back to the future’ werd in één van de workshops de scenariostudie Medische ouderenzorg in de toekomst, Anticiperen op ziekte en welbevinden weer tot leven gebracht. Ik maakte deze toekomstverkenning in 2006/7 samen met Jaap Koot, op dit moment directeur van het NIGZ.
Met sleutelfiguren uit het veld werd – onder leiding van journalist Ans Ankoné – de actuele waarde van de toekomstverkenning besproken, onder meer in vergelijking met het recent verschenen KNMG-standpunt ‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’. Het doet mij goed, dat werk uit vroeger jaren nog altijd heel actueel blijkt te zijn.
Bekijk mijn inleidende presentatie.
Aan het slot van deze vruchtbare en inspirerende dag over moedig leiderschap mocht ik het gesprek leiden aan één van de tafels tijdens het afsluitende VIP-diner, met als thema: de toekomstige rol van STG/Health Management Forum in het zorglandschap van de 21e eeuw.
Meer informatie over het toekomstevent op 14 oktober 2010: http://www.stg.nl/page/392/toekomstforum.html