Beroepsontwikkeling verpleegkundig specialist

25 mei 2011

In april heb ik aan een landelijke projectgroep van de hogescholen, die de praktijkopleidingen voor verpleegkundig specialisten ontwikkelt, hierover advies uitgebracht. Het betreft de verpleegkundig specialismen Preventieve, Acute, Intensieve en Chronische zorg bij somatische aandoeningen en Geestelijke Gezondheidszorg.
Een heldere invulling van de opleiding tot de vijf verpleegkundig specialismen is belangrijk, zowel voor een goede keuze door studenten als voor een heldere positionering van verpleegkundig specialismen in de beroepenstructuur in de zorg. Uitgangspunt moet zijn: redeneren vanuit de zorgvraag en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in vraag en aanbod. Welke rol kunnen verpleegkundig specialisten bijvoorbeeld spelen in de transitie van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) en in de trend naar steeds meer zorg dichtbij huis voor de snel groeiende groep ouderen en chronisch zieken?
In deze zorg dichtbij huis kunnen verschillende soorten verpleegkundig specialisten werkzaam zijn, afhankelijk van de vragen van patienten en van het beleid van de betrokken zorgcentra. De marktwerking en het ondernemerschap in de eerste lijn zullen ertoe leiden dat er steeds meer verschillende soorten ‘eerstelijnscentra’ met verschillende doelstellingen en prioriteiten ontstaan.
Wordt gekozen voor een transitie van ZZ naar GG, dan ligt daar een prachtig werkterrein voor de vepleegkundig specialist Preventieve Zorg. Wordt gekozen voor ‘anderhalvelijnszorg’, dan kunnen verpleegkundig specialisten Intensieve en Chronische zorg daarin een waardevolle rol vervullen, zoals Judith Frings (Arcanum Medisch Centrum Amersfoort) liet zien op de invitational conference van 10 juni 2010.
Ligt het accent op generalistische zorg, dan kunnen specifiek voor de eerstelijnszorg opgeleide verpleegkundig specialisten de veelvoorkomende klachten heel goed zelfstandig behandelen, zoals in het promotieonderzoek van Angelique Dierick (2008) overtuigend is aangetoond.
De grote zelfstandigheid van verpleegkundig specialisten – die nu ook wettelijk verankerd is – maakt dat zij hun toegevoegde waarde op vele plaatsen in de gezondheidszorg kunnen realiseren.
Klik hier voor meer informatie