De Dynamic Balanced Leadership ScoreCard

30 mei 2011

De Dynamic Balanced Leadership ScoreCard® (DBLS) is een prachtig en krachtig instrument voor nieuw leiderschap.
Medio mei nam ik deel aan de Licentieworkshop van Ivo Callens over de DBLS®. Ik werk met Ivo aan een boek over Generatief Leiderschap en om de transformatieve werking van dit leiderschapskompas ten volle te ervaren wilde ik graag de workshop meemaken.
De DBLS® is een krachtig instrument om jezelf en anderen in de dagelijkse dynamiek van leven en werken te sturen. Eerst onderzoek je bij jezelf wat jouw persoonlijke leiderschapsopdracht is. Deze geeft weer ‘wie jij bent’ en ‘wat jij in deze wereld te doen hebt’: het zijn jouw bestemming (purpose) en waarden.
Vervolgens ga je voor jezelf na wat jouw persoonlijke leiderschapsopdracht betekent voor je leven en werken in de vier aandachtsgebieden van het Generatief Leiderschapskompas. Dit zijn de vier onlosmakelijk met elkaar verbonden systeemcomponenten: IK, WIJ, HET en GLOBE, die vertaald worden in vier competentiegebieden: zelfverantwoordelijkheid (IK), interpersoonlijke sensititiviteit (WIJ), resultaatgerichtheid (HET) en omgevingsbewustzijn (GLOBE).
Met behulp van de DBLS® stel je jezelf vier essentiële vragen over de betekenis van leven en werken vanuit jouw bestemming voor je ontwikkeling in de vier competentiegebieden:
1. Wat betekent leven en werken vanuit mijn bestemming voor de manier waarop ik mijzelf te leiden heb? (IK, zelfverantwoordelijkheid)
2. Wat betekent leven en werken vanuit mijn bestemming voor de kwaliteit van de interacties die ik wil genereren (en de manier waarop ik wil samenleven en samenwerken)? (WIJ, interpersoonlijke sensitiviteit)
3. Wat betekent leven en werken vanuit mijn bestemming voor de thema’s die ik op te pakken heb en voor de resultaten die ik wil bereiken? (HET, resultaatgerichtheid)
4. Wat betekent leven en werken vanuit mijn bestemming voor de context die ik wil genereren, zowel intern als extern? (micro/macro/mundo, lokaal/globaal) (GLOBE, omgevingsbewustzijn)
Aan de hand van deze vragen kun je ‘scoren’ in welke mate jij jouw persoonlijke leiderschapsopdracht – je bestemming en waarden – verwerkelijkt, waarna je doelen voor je verdere leiderschapsontwikkeling kunt formuleren.
Deze aanpak kan nog worden uitgediept door de betekenis van jouw leiderschapsopdracht voor de vier competentiegebieden ook te onderzoeken op vier niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. En je daarbij dan ook nog zowel naar binnen als naar buiten te richten.
Met 32 gekleurde stickers ((4 x 4) x 2 = 32) kun je voor jezelf op de DBLS® visualiseren hoe jij er in je leiderschapsontwikkeling op dit moment voorstaat. Door je ervaringen tijdens en de uitkomst van de verschillende stappen met je groepsleden te delen verdiept zich je inzicht in je persoonlijke leiderschapsontwikkeling en kan er een diepgaande verandering plaatsvinden.
Tenslotte kun je met de DBLS® ook met een team de leiderschapsopdracht onderzoeken en samen nagaan welke ontwikkeldoelen zich voor het team ontvouwen.
In deze licentieworkshop heb ik de transformatieve werking van Generatief Leiderschap aan den lijve ondervonden. Ik heb niet alleen meer helderheid gekregen over mijn persoonlijke ontwikkeldoelen, maar ik voel mij nu nog meer geïnspireerd om het gedachtegoed van dit zeer krachtige en consistente leiderschapskompas te helpen verspreiden.
Klik hier voor meer informatie