Invitational conference Kansen en uitdagingen verpleegkundig specialist

24 juni 2010

Op 10 juni togen ruim 40 deelnemers naar de Hogeschool Rotterdam voor de invitational conference ‘Kansen en uitdagingen verpleegkundig specialisten in de chronische zorg’.  Doel van de middag was om, door middel van een open debat tussen partijen, het draagvlak voor een optimale inzet van verpleegkundig specialisten in de zorg voor ouderen en chronisch zieken te vergroten. Onder leiding van Chiel Bos werd – met artsen, verpleegkundig specialisten, managers, opleiders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten, overheid en Nza – gesproken over de uitdagingen voor de relatief nieuwe verpleegkundig specialist. Het debat werd gevoed door de resultaten van recente onderzoeken en door vier inspirerende voorbeelden uit de praktijk.
Deze discussiebijeenkomst was een initiatief van het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en de beroepsvereniging V&VN, en vloeide onder meer voort uit het VBOC-onderzoek, dat ik samen met Gerjanne Vianen in maart 2009 heb gepubliceerd: ‘Toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten bij somatische aandoeningen, Een zoektocht in onontgonnen gebied’.
Samen met Jorien Kruijswijk Jansen heb ik de conferentie voorbereid. Ook schreef ik een voorbereidingsnotitie en op 10 juni verzorgde ik een presentatie. Onlangs heb ik een uitgebreid verslag geschreven, dat aan alle genodigden is toegezonden en op de websites van de initiatiefnemers wordt gepubliceerd.
Meer informatie: http://www.stg.nl/page/408/verpleegkundig-specialist.html