Dilemma’s rond de DSM-5 in de dagelijkse praktijk

28 augustus 2013

Op 21 maart organiseerden Van Der Hoef & Partners voor professionals en bestuurders in de GGZ een groot congres over de dilemma’s rond de nieuwe versie van de DSM, het internationale classificatiesysteem voor psychische stoornissen.
Op dit eerste D!SCURA congres werd de nog te publiceren DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) belicht en besproken vanuit de perspectieven van (klinisch) psychologen, psychiaters, epidemiologen, opleiders, bestuurders, zorgverzekeraars en patiënten.
De boeiende en leerzame presentaties, dikwijls met een historisch perspectief, hebben verwarring opgehelderd, misverstanden uit de weggeruimd en het onderling begrip vergroot. Het glas is meer halfvol dan halfleeg. De DSM is nog niet compleet en perfect, maar heeft grote voordelen, naast belangrijke risico’s. We moeten niet het kind met het badwater weggooien, maar wel waken voor onoordeelkundig gebruik (met als ongewenst gevolg medicalisering en etikettering).
Alle sprekers komen aan het woord in mijn uitgebreide verslag dat werd gepubliceerd op de website van D!SCURA.