Generatief leiderschap en lokaal bestuur

13 november 2014

Wat kan in tijden van transities het concept van Generatief Leiderschap voor het lokaal bestuur betekenen? Dat was het thema van een eerste ontmoeting tussen (oud)wethouders en professionals in het Centre for Generative Leadership in Utrecht op 17 september jongstleden. In de beweging van een partijdemocratie naar een doedemocratie en met de op handen zijnde drie grote decentralisaties zijn velen op zoek naar nieuwe vormen van lokaal bestuur, met een betere samenwerking tussen gemeentebestuur, gemeenteraad, ambtenaren en burgers. Generatief Leiderschap biedt hiervoor waardevolle aanknopingspunten. Samen met Jan Bouwens en Ivo Callens bereid ik een serie ontmoetingen voor. Als achtergrondinformatie voor de bijeenkomsten schrijven we een artikel dat later – in bewerkte vorm – ook elders wordt gepubliceerd. Het eerste artikel verscheen onder de titel ‘Dieper inzicht in het systeem’ in het novembernummer van Public Mission (PM).
Voor 2015 bereiden we drie kleinschalige ontmoetingen voor met als thema ‘Vernieuwing van de lokale democratie’.