Hoeveel is een mensenleven waard?

12 juni 2012

In het voorjaar van 2012 organiseerde STG/Health Management Forum drie netwerkdiners voor beslissers en innovatoren in de zorg, op weg naar het Toekomstforum op 8 oktober 2012, met als hoofdvraag ‘Hoeveel is een mensenleven waard?’. STG/HMF omarmde het taboe dat in de weg staat voor toekomstgericht handelen in het belang van de samenleving.
De drie netwerkdiners hadden de volgende subthema’s:
– Pakket en solidariteit (13 februari)
– Beschikbaarheid innovatieve technologie (16 april)
– Moet alles wat kan/ het levenseinde? (18 juni)
Ik heb meegedacht over de inhoud van de drie netwerkdiners en formuleerde de gespreksvragen bij de levende thema’s voor de vier of vijf gesprekstafels. Ook maakte ik het verslag van één van de tafels, bewerkte ik de andere deelverslagen en voegde ze samen tot één samenhangend en goed leesbaar geheel voor publicatie op de website van STG/HMF.
Op basis van de verslagen van de drie netwerkdiners formuleerde ik de gespreksvragen voor de drie ronde tafels op het Toekomstforum op 8 oktober. Van deze boeidende dag maakte ik ook het verslag.
Eind 2013 heeft STG/HMF een e-book gepubliceerd met de verslagen van de netwerkdiners en het Toekomstforum.