In beweging voor gezondheid

7 januari 2011

Eind 2010 heb ik het verslag gemaakt van een tweedaagse multidisciplinaire werkconferentie over populatiegerichte preventie en zorg. Hoe kunnen de verschillende partijen gezamenlijk een beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (van ZZ→GG) in gang zetten? Waar liggen aanknopings- en knelpunten?
Deze vragen zijn onderzocht vanuit het perspectief van patiëntenorganisaties, landelijke en gemeentelijke overheid, zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en zorgverzekeraars. Het verslag vormt het startpunt voor het nemen van vervolgstappen in het eerste kwartaal van 2011.