LASA Afscheidssymposium Dorly Deeg

2 maart 2015

In de Longitudal Aging Study Amsterdam (LASA) van het VUmc worden al meer dan 20 jaar gegevens verzameld over het lichamelijk en geestelijk welbevinden en het sociale netwerk van ouderen en de onderlinge samenhang tussen deze factoren. Met deze langlopende studie kan LASA belangrijke trends in het leven van ouderen zichtbaar maken en relevante gegevens aanleveren voor allerlei ander onderzoek en voor het ouderenbeleid. Prof. Dr. Dorly Deeg is de wetenschappelijk directeur van dit omvangrijke project, maar zij zal in juni 2015 afscheid nemen. Ter gelegenheid van dit afscheid wordt een symposium voorbereid. Ik heb de voorbereidingscommissie bijgestaan bij het verhelderen van de gedachten over inhoud en vorm van het afscheidssymposium.