Lokale kracht: voorbij het applaus

25 maart 2014

Op 30 januari 2014 organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ een studiebijeenkomst met als thema ‘Lokale kracht: Voorbij het applaus’. Zo’n negentig mensen uit de praktijk, het beleid en de wetenschap wilden kritisch meedenken hoe de overal opkomende burgerinitiatieven – in de zorg en in andere maatschappelijke sectoren – kunnen worden verduurzaamd. Wat zijn de succes- en risicofactoren? Het is tijd voor reflectie op de beweging van lokale kracht! Van deze boeiende en leerzame bijeenkomst maakte ik een uitgebreid verslag voor de deelnemers en een beknopt verslag voor de website van het KCWZ.
19 maart jl. bezocht ik het congres ‘Lokale kracht: the next step’ waar een grote diversiteit van burgerinitiatieven zich presenteerde en verschillende sprekers de bezoekers stimuleerden hun constructief kritische blik verder te ontwikkelen. Op dit moment onderzoek ik hoe ik mijn onderzoek- en schrijftalent kan inzetten om de ontwikkeling van burgerinitiatieven in Wonen, Welzijn en Zorg te ondersteunen.