Op naar 2022! Drie scenario’s voor wijkgerichte zorg en ondersteuning

10 februari 2014

Samen met Annemiek Goris en Floor de Jong heb ik – op basis van een trendanalyse – voor Vilans drie toekomstscenario’s ontwikkeld voor het wijkgericht werken met de nieuwe WMO, WLZ en ZVW. In ieder scenario is een andere partij initiatiefrijk: de gemeente (De gemeente aan zet), de aanbieders van wonen, welzijn en zorg (De gouden driehoek) of de burgers (Do it ourselves).
Met deze scenarioset nodigt Vilans alle spelers in het veld, en in het bijzonder de gemeenten, uit om zich in de wereld van 2022 te verplaatsen, en na te denken over wat de kansen en implicaties zijn voor de eigen koers. Zodat zij nu keuzes kunnen maken, die we in de toekomst nodig hebben. Er is ook een quickscan gemaakt waarmee kan worden bepaald in welk scenario uw gemeente het beste past.