Publicatie Generatief Leiderschap

25 juni 2010

In 2010/11 bewerk ik eerder door Ivo Callens, directeur van het Centre for Generative Leadership (CGL), gepubliceerd materiaal over Generatief Leiderschap tot een boekmanuscript.
Generatief Leiderschap is een krachtig leiderschapsconcept voor het genereren van leer- en verandervermogen bij individuen, teams en organisaties, dat is ontwikkeld uit het systeem van Themagecentreerde Interactie (TGI).
Ik redigeer, bewerk en integreer materiaal uit het rapport ‘Leiderschap m/v, Hoe Generatief Leiderschap diversiteit bevordert’ (2003) en uit twee artikelen over Themagecentreerde Interactie en Generatief Leiderschap, die eerder verschenen in het tijdschrift ‘Werken, leren en leven met groepen’ (2004 en 2005). Ook worden illustraties verwerkt uit verschillende brochures met een beknopte weergave van het gedachtegoed van het CGL. Daarnaast gaan we nieuwe teksten schrijven, die een weerslag vormen van recente ideeënontwikkeling en waarin Generatief Leiderschap wordt verbonden met onder meer de U-theorie van Otto Scharmer.
Meer informatie: http://www.centreforgenerativeleadership.com