Scenariostudie Jeugdgezondheidszorg

9 maart 2012

In de laatste twee maanden van 2011 heb ik – in opdracht van STG/Health Management Forum – literatuuronderzoek gedaan en zes sleutelfiguren geïnterviewd voor een scenariostudie over de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuidoost Brabant. Doelstelling was het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor een samenhangende organisatie van de JGZ in ZO Brabant in 2020 voor kinderen van 0 – 19 jaar.
De komende jaren worden allerlei zorg en diensten voor de jeugd gedecentraliseerd naar de lokale overheid. Dit biedt een nieuwe kans om de lokale aansluiting op de vragen en behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders en tussen de (professionele) dienstverleners onderling te verbeteren. Hoe kan de JGZ het beste in de totale zorg voor de jeugd, waar in 2015 de gemeenten verantwoordelijk voor zullen zijn, worden gepositioneerd, met als doel gezond en veilig opgroeien van kinderen tot participerende burgers? En wat zijn de consequenties voor:
– de bestuurlijke regie door de 21 gemeenten in de regio ZO Brabant
– de inhoud van de zorg voor de jeugd van 0 – 19 en de ondersteuning van hun ouders
– de betrokken organisaties (twee zorginstellingen en de GGD Brabant ZO, Centra voor Jeugd en Gezin) in het regionale speelveld, qua positionering, verantwoordelijkheden, samenwerking, organisatie-inrichting en financiële parameters.
Gaandeweg het project bleek de decentralisatie van verantwoordelijkheden van het rijk en de provincies naar de gemeenten (de hele jeugdzorg, begeleiding in de AWBZ en ‘Werken naar vermogen’) zodanig complex te zijn, dat alle energie van wethouders en ambtenaren wordt opgeslokt om deze transities in goede banen te leiden. Daarom is besloten voorlopig niet verder te gaan met de scenariostudie.