Terugblik op de toekomst in HMF-tijdschrift

3 november 2010

In het kader van het 25-jarig jubileum van STG/Health Management Forum schreef ik voor het tijdschrift HMF (2010, nr. 1 en 2) samen met Annemiek Goris twee artikelen. Het uitgangsmateriaal was een interview, waarin met de auteurs van twee nog altijd actuele scenariostudies uit het verleden wordt teruggeblikt op de invloed van hun werk: ‘Gezondheidszorg geordend, Een kwartet scenario’s’ (1994) en ‘Een verzorgde toekomst, Toekomstscenario’s voor verpleging en verzorging’ (1997).
HMF 2010-1 Terugblik op de toekomst, deel I
http://www.stg.nl/action/article/154