Toekomstbeelden verzekerd zorgpakket 2018

23 januari 2014

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en STG/HMF organiseerden een toekomsttraject met burgergroepen over de actuele vraag “Wanneer vindt u voor uzelf een kleiner zorgpakket nu en in de toekomst acceptabel?”. Tijdens een Klankborddiner op 13 mei 2013 werden drie scenario’s bediscussieerd. Ik maakte van deze gedachtewisseling het verslag.
De resultaten van de gesprekken zijn samen met aanvullend onderzoek opgenomen in het eindrapport ‘Toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket 2018′.
Uitgangspunt van de toekomstbeelden is dat er in het verzekerd zorgpakket in 2018 scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De scenario’s vormen een ‘gedachte-experiment’ over de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes voor een kleiner of ander zorgpakket. Door alvast een stap in de toekomst te zetten en te kijken wat er dan wel of niet mogelijk is, kunnen deze beelden bijdragen aan een maatschappelijke dialoog over de toekomst van het verzekerd zorgpakket.