Toekomstvisie huisartsenzorg 2022

12 juni 2012

De beroepsorganisaties van huisartsen LHV en NHG hebben een toekomstvisie voor de huisartsenzorg in 2022 opgesteld. Ter voorbereiding hiervan vroeg de projectgroep TKV2022 ondersteuning bij het maken van twee divergerende toekomstscenario’s om binnen de verenigingen te bespreken. Op basis van het door LHV en NHG al verzamelde materiaal schreef ik de twee scenario’s ‘De gezonde wijk’ en ‘De gezonde regio’ en formuleerde vragen voor vele levendige gesprekken van huisartsen in den lande.
Met de reacties heb ik, samen met Annemiek Goris van STG/Health Management Forum, 10 ambities en een compositiescenario samengesteld. Na bespreking van de concept toekomstvisie huisartsenzorg 2022 in de besturen van LHV en NHG is die weer door mij geredigeerd.
Op het landelijke NHG-congres ‘De nieuwe huisarts’ op 9 november 2012 vormde de toekomstvisie het uitgangspunt voor vier door STG/HMF georganiseerde sessies ‘Toekomst Beleven’.