Trendworkshop Van Kleef Instituut

3 september 2010

Op 17 juni 2010 heb ik samen met Annemiek Goris, directeur van STG/Health Management Forum, een trendworkshop gehouden met het team van het Van Kleef Instituut. Het VKI is een kennisnetwerk voor Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in Zuid-Holland.
Met de methode van themagecentreerde interactie (TGI) hebben we de trends in zorgvraag en zorgaanbod verkend, die van cruciale betekenis zijn voor de zorginstellingen die als partners deelnemen in het VKI. Met behulp van een door Guust Swarte ontwikkeld digitaal instrument hebben we de invloed en onzekerheid voor de korte en lange termijn van de geselecteerde trends vastgesteld. Dit alles met het doel om tot goede keuzes voor de programmalijnen van het VKI voor de jaren 2011 – 2014 te komen.
Van de intensieve werkbijeenkomst heb ik een verslag gemaakt dat het VKI helpt bij het opstellen van hun meerjarenplan en het gesprek daarover met de partners van het kennisinstituut. Deze vruchtbare werkwijze is zeker voor herhaling vatbaar!
Meer informatie: www.vankleefinstituut.nl