Verhelderen & Verbinden met #Twitter en #LinkedIn

19 oktober 2011

Als zelfstandig onderzoeker en schrijver maak ik op veel manieren gebruik van Twitter en LinkedIn (LI). Zo kan ik mij verbinden met mensen die door dezelfde thema’s worden geboeid als ik en voel ik mij als thuiswerker deel van een grotere gemeenschap.

Ik zoek actief en bewust naar contacten die inhoudelijk voor mijn werk interessant zijn. Via Twitter en LI verzamel ik nieuwe kennis, laat ik mij inhoudelijk voeden en inspireren en blijf ik op de hoogte van bijeenkomsten die voor mijn werk belangrijk zijn. Maar ik wil niet alleen ontvangen, ik wil ook iets toevoegen.
Inmiddels ben ik twee jaar actief op LI en een half jaar op Twitter, maar nog steeds ontdek ik nieuwe mogelijkheden om inhoudelijk toegevoegde waarde te creëren. Als ik een interessante publicatie of goed filmpje vind, dan deel ik die met mijn – gestaag groeiende – netwerk. Zo mogelijk geef ik een kort analytisch commentaar of stel ik een relevante vraag, om meer inhoudelijke verdieping te bereiken. Het geeft energie om mijn gedachten met anderen te kunnen delen.
Het motto ‘Vermenigvuldigen door te delen’ spreekt me dan ook erg aan. Positieve en inspirerende voorbeelden verspreid ik zoveel mogelijk in bredere kring. Berichten waarbij ik hardop achter mijn computer in de lach schiet stuur ik sowieso door. Een beetje humor in deze onzekere tijden kunnen we wel gebruiken.

Door de combinatie van berichten die ik de wereld instuur, onthul ik mijn identiteit. Aandachtige lezers kunnen belangrijke eigenschappen en thema’s van mij ontdekken: Marij Vulto is inhoudelijk gedreven en toekomstgericht, zij analyseert problemen kritisch in hun maatschappelijke context, is gespitst op inspirerende voorbeelden, en stelt zich niet tevreden met oppervlakkige antwoorden.
Belangrijke thema’s die haar bezighouden zijn: zorg, welzijn, participatie, (persoonlijk) leiderschap, diversiteit, duurzaamheid en groen.

In haar boek ‘Alone together’ analyseert de Amerikaanse sociologe Sherry Turkle de invloed van de moderne communicatiemiddelen op ons gedrag. Zij komt tot de voorlopige slotsom dat we met internet en smartphone weliswaar veel meer communiceren, maar minder werkelijk contact maken. Deze sombere conclusie riep bij mij de vraag op hoe ik zélf de sociale media zó kan gebruiken, dat ze wél bijdragen aan werkelijk en wederzijds contact.
Een uitnodiging om LI-contact van mij te worden, gaat altijd vergezeld van een persoonlijk berichtje om te laten zien wat ons inhoudelijk verbindt. Een paar keer per dag bekijk ik mijn LI-homepage en geef ik een ‘like’ bij een goed bericht dat ik graag verder in mijn netwerk wil verspreiden. Ook geef ik commentaar op of stel ik een vraag bij updates die mij inhoudelijk bezighouden. Het is bijzonder prettig als mensen daar met een bedankje of anderszins alert op reageren. Ook neem ik deel aan interessante discussies. Zo ontstaat werkelijk en wederkerig contact, ook met mensen die je nog nooit in levende lijve hebt ontmoet.
Op Twitter bevorder ik wederkerige contacten met ReTweets, Replies of Direct Messages. Ook daar is het bijzonder prettig als mensen de moeite nemen om je te bedanken of een inhoudelijke reactie terugsturen. Zo voel ik mij verbonden met een veel groter geheel.
Met zorg en aandacht aan sociale netwerken bestede tijd is goed bestede tijd.