Werksessie Zorg in eigen hand

28 augustus 2013

Dit voorjaar organiseerde STG/HMF de Werksessie ‘Zorg in eigen hand’ met als thema: Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven.
Op 18 maart werden in Kasteel Woerden drie verschillende burgerinitiatieven kritisch onder de loep genomen om te bespreken wat we hiervan kunnen leren: de Societeit in Zwijndrecht en Den Bosch en de coöperaties Ubuntuplein in Zutphen en StadsdorpZuid in Amsterdam.
In de transitie van een verzorgings- naar een participatiestaat ontwikkelt zich een nieuw samenspel tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers, die in de ‘gouden driehoek’ op wijkniveau intensief gaan samenwerken. Zo kunnen ouderen en andere mensen met langdurige beperkingen zo lang mogelijk thuis wonen in een win – win – win situatie met nieuwe verhoudingen tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Van deze inspirerende bijeenkomst met veel aanknopingspunten voor nieuwe allianties in buurten en dorpen maakte ik een uitgebreid verslag.