Zorg in eigen hand

21 september 2011

STG/Health Management Forum organiseerde op 12 september in Kasteel Woerden een netwerkdiner over de voortgang van de beweging ‘Zorg in eigen hand’, perspectief voor een houdbare zorg.
Op het Toekomstforum van 14 oktober 2010 hadden Guus Bannenberg (voorzitter Corona WoonZorgAlliantie) en Dik Hermans (voorheen bestuurder CVZ, nu bij innovatienetwerk VitaValley) het initiatief genomen tot de beweging ‘Zorg in eigen hand’. Doel is dat toekomstige ouderen – mét hun sociale netwerken – meer gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan nemen voor de zorg die zij nodig hebben. De vraag was hoe deelnemers in het HMF-netwerk hen daartoe kunnen stimuleren en daarbij kunnen ondersteunen.
Ik was gespreksleider aan één van de vier tafels, met een wisselende samenstelling van disgenoten bij elke gang van het diner.
De vraag bij het voorgerecht betrof de stip aan de horizon van de eigen regie. Welk toekomstbeeld hadden de deelnemers daarbij?
Bij het hoofdgerecht kwam de vraag aan de orde hoe je gemeenschappen kunt stimuleren die de zorg voor ouderen in eigen hand gaan nemen en welke rol professionals hierin kunnen spelen.
Tot slot werd bij het dessert de vraag besproken hoe je allerlei goede innovaties, zoals een agenda-app voor mantelzorgers, effectief en efficiënt kunt opschalen, ten dienste van de zelfzorg van de gemeenschappen.
Een beknopte weergave van mijn bevindingen van het zeer geanimeerde gesprek leest u hier.
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.zorgineigenhand.nu en de LinkedIn-groep Zorg in eigen hand.