Zorg op afstand bij Kentalis

22 februari 2013

Koninklijke Kentalis biedt diagnostiek, onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren die moeite hebben met horen en communiceren.
In het ‘In voor Zorg’-traject Zorg op afstand zijn zes pilots uitgevoerd om – bottom-up door medewerkers en voor cliënten – e-Health te introduceren en verder te ontwikkelen. In voor zorg is een stimuleringsprogramma voor organisaties in de langdurige zorg.
Ik heb de interne projectleiders van Kentalis ondersteund bij het schrijven van het eindrapport voor In voor Zorg.
Begin 2013 is het rapport met de financiers van het project besproken. Het zal ook worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van Zorg op afstand binnen Kentalis en voor uitwisseling van kennis en ervaringen binnen In voor Zorg.