Zorgstandaard Kanker

28 januari 2014

Vorig jaar zomer heb ik een conceptversie van de Zorgstandaard Kanker geredigeerd. In 2011 bewerkte ik al een conceptversie van de Zorgstandaard Dementie. Doel van de Zorgstandaard Kanker is het bieden van een kader voor optimale kwaliteit van de oncologische zorg. Dit gebeurt door het vastleggen van afspraken tussen patiëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud, organisatie en kwaliteit van de oncologische zorg. De Zorgstandaard Kanker is als een kerstboom met ballen en slingers. De stam en de takken zijn de zorgstandaard. Richtlijnen, zorgpaden, opleidingen en samenwerkingsafspraken vormen de versiering.
De conceptversie van de Zorgstandaard Kanker was opgesteld door de werkgroepen Inhoud & Organisatie en Zelfmanagement & Individueel Zorgplan. Het geredigeerde concept is voorgelegd aan patiënten- en beroepsorganisaties, waarna de commentaren zijn verwerkt in een definitieve versie. Deze is eind 2013 voorgelegd aan de twee werkgroepen en de stuurgroep. Daarna volgt autorisatie door de patiënten- en beroepsorganisaties.