• Opdrachtgevers

  • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Vilans wijkgericht werken
  • Van der Hoef & Partners/D!SCURA
  • In voor Zorg!
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Convenantpartijen Jeugdgezondheidszorg ZO Brabant: thuiszorgorganisaties Zuidzorg en Zorgboog en GGD Brabant ZO
  • Vilans Kwaliteit en innovatie in de ouderenzorg
  • Van Kleef Instituut, Kennisnetwerk voor preventie en zorg, wonen en welzijn
  • Centre for Generative Leadership Utrecht (CGL)
  • Ministerie van VWS, Directie Macro-Economische Verkenningen en Arbeidsvoorwaardenbeleid (MEVA)
  • Stichting STG/Health Management Forum
  • V&VN, Beroepsvereniging van zorgprofessionals
  • Stuurgroep Verpleegkundige Beroepsstructuur en Opleidingscontinuüm (VBOC)
  • Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen
  • Beroepsvereniging van zorgdirecteuren VDZ
  • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • Sectorfondsen Zorg en Welzijn
  • Gemeente Den Haag, Bureau Public Health
  • Stichting Onderzoek en Ontwikkeling van de Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM)
  • Ministerie van VWS, Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen
  • Provincie Zuid-Holland, Regiovisie-overleg ‘Van cure naar care’
  • Sting, Landelijke Beroepsvereniging Verzorging
  • Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (LCVV)