• Belangrijkste presentaties

  • Toekomstforum STG/Health Management Forum 14 oktober 2010, workshop: Medische ouderenzorg in de toekomst
  • Hogeschool Rotterdam, Invitational conference, 10 juni 2010: Kansen en uitdagingen verpleegkundig specialisten in de chronische zorg
  • Hanze Hogeschool Groningen, Masteropleiding Nurse Practitioners, 15 december 2009: Positionering verpleegkundig specialisten
  • Sint Anna Zorggroep Geldrop, Cliëntenraden ziekenhuis en ouderenzorg, 18 november 2009: Medische ouderenzorg in de toekomst, Anticiperen op ziekte en welbevinden
  • V&VN Nurse Practitioners, Jaarcongres 24 september 2009: Toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten, vraaggericht verkend
  • Stichting THEMA voor transmurale zorg Geldrop, Werkconferentie 22 april 2009: Medische ouderenzorg in de toekomst, Anticiperen op ziekte en welbevinden
  • Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Ronde tafelgesprek Opleidingsbehoefte Verpleegkundig Specialist Preventie, 18 juni 2008: Toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten
  • Vereniging van bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD), Congres Leiderschap en Strategie, 3 april 2008: Van masculien naar androgyn leiderschap
  • Stichting Philadelphia, Netwerkdagen 26 september 2006: Toekomstige koers Philadelphia
  • Health Management Forum i.s.m. Zorggroep Almere en Bureau Obelon, Werkconferentie Herstructurering eerste lijn 14 mei 2004: Hoe krijgen we de eerste lijn snel beter?
  • EQUAL project Participatie van vrouwen als prioriteit voor wetenschap, Themabijeenkomst Empowerment Ambassadeursnetwerken 23 maart 2006: Netwerk VeelZIJdig Leiderschap: Aanpak en resultaten
  • Vrouwen Netwerk Gezondheidszorg, 13 december 2005: Netwerk VeelZIJdig Leiderschap: Aanpak en resultaten
  • HMF-Netwerk VeelZIJdig Leiderschap, Startbijeenkomst 8 juni 2004: Doel, werkwijze en actiepunten
  • Elsevier Gezondheidszorg, Congres Nieuwe ouderenzorg 26 november 2003: Welzijn en waardigheid voor langdurige zorggebruikers, Hoe bereiken we dat?
  • SPD Twente i.s.m. Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg, Werkconferentie 13 maart 2003: Welzijn en waardigheid voor langdurige zorggebruikers, Hoe bereiken we dat in Twente?
  • Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg, Boekpresentatie Perscentrum Nieuwspoort 10 maart 2003: Duizend bloemen in één kleurrijk boeket, Op weg naar een georganiseerde eerste lijn