• Belangrijkste publicaties

  • Op naar 2022! Drie toekomstscenario’s voor wijkgerichte zorg en ondersteuning. Utrecht (2014), Vilans, 50 pp. Co-auteurs Annemiek Goris en Floor de Jong.
  • Toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten bij somatische aandoeningen. Een zoektocht in onontgonnen gebied. Utrecht/Leiden (2009), VBOC-STG/Health Management Forum, 129 pp. Co-auteur: Gerjanne Vianen.
  • Medische ouderenzorg in de toekomst. Anticiperen op ziekte en welbevinden. Leiden (2007), STG/Health Management Forum, 135 pp. Co-auteur: Jaap Koot.
  • Maatschappelijke participatie, Perspectieven voor de WMO. Drie toekomstscenario’s. Achtergrondstudie voor het advies: Inhoud stuurt de beweging. Drie scenario’s voor het lokale debat over de WMO. Den Haag/Amsterdam (2006), Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/SWP, 22 pp.
  • Ruimte voor Jong Talent, Netwerk VeelZIJdig Leiderschap in de Zorg 2004 – 2005. Essays, interviews en loopbaanverhalen. Leiden (2005), STG/Health Management Forum, 130 pp.
  • Ouderenzorg in de toekomst: Kwaliteit van leven in 2020. In: Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg; Handboek Zorg Thuis; Handboek Lokaal Ouderenwerk (2004), Elsevier Gezondheidszorg/Reed Business Information, 38 pp.
  • Van vrouwenkwestie naar bedrijfsbelang. Aanbevelingen en bevindingen van de HMF-projectgroep ‘Vrouwen naar de top in de zorg’. Leiden (2003), HMF, 80 pp. Co-auteurs: Annelies van der Horst en Margo Vliegenthart.
  • Duizend bloemen in één kleurrijk boeket. Op weg naar een georganiseerde eerste lijn. Leiden (2003), Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg, 230 pp. Co-auteur: J. Buytendijk.
  • Welzijn en waardigheid voor langdurige zorggebruikers. Op weg naar 2020. Leiden (2002), Stichting Toekomstscenario’s Gezondheidszorg, 261 pp.
  • Communiceren, steunen en sturen. Begeleiding door helpenden en verzorgenden. Utrecht (1998), NIZW, 136 pp. Co-auteur: Marjolein Morée.
  • Thuisverzorging als professie: Een combinatie van hand, hoofd en hart. Utrecht (1996), De Tijdstroom, 108 pp. Co-auteur: Marjolein Morée.